Om Baltic Quality

Om Baltic Quality 2017-05-06T10:20:09+02:00

Baltic Quality speglar dagens marknadskrav. Vi hjälper företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet med stöd av IT.

Tanken kom i slutet av år 2005 när vi jobbade på WM-data, nuvarande CGI: Varför välja mellan att driva IT-funktionen i egen regi/med svenska konsulter eller ”off shore” med IT-tekniker långt bort i Asien? Det borde finnas ytterligare ett alternativ – till lägre kostnad än på hemmaplan, samma, eller bättre kvalité och betydligt närmare vår svenska marknad

Och det gjorde det. Mindre än 50 mil från Stockholm. Nearshore, alltså. Och det allra bästa var att IT-ingenjörerna/-konsulterna höll en minst lika hög klass som de svenska. Vi kallade det ”Nearshore – reliable IT for less”. Men även om priset är lägre har vi lovat oss själva att det lägre priset aldrig kommer att vara vårt huvudargument. Därför heter vi Baltic Quality.

Affärsidé

Baltic Qualitys affärsidé är att leverera högkvalitativa och prisvärda IT-tjänster baserade på nearshoring till den nordiska marknaden. Vi sammanfattar detta i vår devis/slogan “Nearshore – Reliable IT for less”.

Vision

Vår vision är att växa organiskt genom det goda renommé som ett väl utfört arbete ger. Det viktigaste är att alltid ha full kontroll över kvaliteten i slutleveransen till kund. Det är det grundläggande kravet när vi växer och bygger vidare på vår organisation.

Värderingar

När Baltic Quality skapar sitt varumärke är det med utgångspunkt från tre kärnvärden. Dessa bildar tillsammans den stabila grund på vilken vi bygger en stark och konkurrenskraftig verksamhet samtidigt som våra kunder garanteras största möjliga nytta av sin investering.

– Flexibilitet
Att snabbt kunna anpassa oss till förändringar i takt med kundens krav och att vara delaktiga i den omställningen är en stor del i vår flexibilitet.

– Lojalitet
Lojalitet över tid är viktigt för oss, det bidrar till hög kvalitet i våra leveranser och långsiktighet och hållbarhet i våra relationer med våra kunder.

– Närhet
Närhet har stor betydelse både m a p geografi men också kulturellt för att lära känna våra kunder och deras behov och förväntningar.

Snabbkontakt
close slider