Bridge managers

Bridge managers 2017-04-26T18:21:37+02:00

Svenska Bridge managers

Bridge managers (BM) ansvarar för att supporta svenska kunder på plats både i Sverige och Baltikum, säkerställa kvalité och tidsplanering likväl som att ansvara för kontinuitet och effektivitet över tid. Det inkluderar områden som exempelvis marknadspaketering, tjänsteutveckling, kunskapsöverföring, ”on-boarding”, dokumentation, löpande uppföljning samt identifiering och kvalificering av rätt kompetens. BM är en mycket operativ roll som bl a innefattar att medverka på veckomöten/statusmöten i pågående uppdrag.

Bridge managers ansvarar bland annat för att:

  • Ta fram och följa upp avtal
  • Identifiera och kvalificera rätt kompetens
  • Säkerställa kunskapsöverföring och on-boarding
  • Ansvara för affärsutveckling och kontinuerlig support
  • Ansvara för kvalitetssäkring och dokumentation
  • Vara proaktiva med avseende på tjänstepaketering
  • Ansvara för adminstration, boende, reseplanering för våra konsulter
  • Säkerställa att tidrapportering och fakturering stämmer
Snabbkontakt
close slider