http://globalarchaeology.ca/2018/01/cave-basin-nhs/ Ucast och BQ har tecknat avtal gällande långsiktig applikationsutveckling. Kan även komma att innefatta applikationsförvaltning och applikationssupport över tid.