MTR Nordic och BQ har signerat ett långsiktigt samarbetsavtal gällande systemutveckling!