here Invid och BQ har tecknat avtal gällande applikationsutveckling.