follow site Invid och BQ har tecknat avtal gällande applikationsutveckling.