click Capgemini inleder nearshore samarbete med Baltic Quality för leverans av IT tjänster.