go site Brist på IT kompetens, vi är en del av lösningen!
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.679037/kompetensbrist-sverige-baltikum