”BQ har redan beaktat den nya personuppgiftslagen som träder i kraft 1 Jan 2018”.