Nearshore

BQ - Vår resa
Om oss

Baltic Quality speglar dagens marknadskrav och hjälper små och medelstora företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet med stöd av IT.

Tanken kom i slutet av år 2005 när vi jobbade på WM-data, nuvarande CGI: Varför välja mellan att driva IT-funktionen i egen regi/med svenska konsulter eller ”off shore” med IT-konsulter långt bort i Asien? Det borde finnas ytterligare ett alternativ – till lägre kostnad än på hemmaplan, samma, eller bättre kvalité och betydligt närmare vår svenska marknad.

Och det gjorde det. Mindre än 50 mil från Stockholm. Nearshore, alltså. Och det allra bästa var att IT-ingenjörerna/-konsulterna höll en minst lika hög klass som de svenska. Vi kallade det ”Nearshore – reliable IT for less”. Men även om priset är lägre har vi lovat oss själva att det lägre priset aldrig kommer att vara vårt huvudargument. Därför heter vi Baltic Quality. I samtliga våra uppdrag ingår en Svensk Bridge Manager (BM) för att säkerställa högsta kvalitet. I denna operativa roll ingår att bl a medverka på vecko/status möten för att hålla sig uppdaterad och kunna påverka pågående uppdrag.

Quote about BQ by Sofia - Digital Route Quote about BQ by Joakim - Readsoft Quote about BQ by Lars - PayEx
Våra tjänsterBaltic Quality’s tjänster stödjer alla tänkbara behov för en IT-applikation. Våra experter bistår er med kompetens och support med avseende på applikationens hela livscykel - från utveckling och daglig drift till support och stödprocesser.

Många fördelar

Som kund till Baltic Quality får ni:

 • Svenska Bridge managers
 • Reducerade kostnader.
 • Dedikerade team med on-boarding och kompetensöverföring.
 • Tillgång till 500 kvalificerade IT ingenjörer i Baltikum.
 • Kvalitetssäkring.
 • Fokus på företagets kärnverksamhet.
 • Konsulter som integreras i er existerande infrastruktur.

Beroende på ert behov kanske någon av följande tjänster kan vara intressanta:

Mycket nöjda kunder i BQs marknadsundersökning

2014-01-07

Baltic Quality har tagit hjälp av Calejo Future Intelligence, som jobbar med marknadsanalyser och framtidsbevakning, för att med stöd av djupintevjuer genomföra en kund- och marknadsundesökning. Resultatet av denna visar att samtliga Baltic Qualitys kunder är mycket nöjda med den tekniska kompetensen, flexibiliteten, kvaliteten och säkerheten i leveranserna.

Läs mer

Bookmark and Share

Svenska IT-företag föredrar nearshoring

2014-01-07

Ökade inhemska kostnader har lett till att outsourcing ökar bland svenska IT-företag. Dåliga erfarenheter från offshore-samarbeten i Sydostasien har medfört att nearshore blir ett allt mer attraktivare alternativ och populärast är de kompetenta IT-konsulterna från de baltiska länderna.

Läs mer

Bookmark and Share

Bridge Management gör livet lättare för kunderna

2013-12-18

På Baltic Quality har projektledarna utvecklat djupa kunskaper i Bridge Management för att minimera kulturella risker och säkra leveranserna. Bridge Management har blivit en viktig del av BQs varumärke, profil, affärsidé och koncept.

Läs mer

Bookmark and Share

Bridge Management bygger broar mellan Sverige och Baltikum

2013-02-09

För att säkerställa leveransen såväl tids- som kvalitetsmässigt har Baltic Quality skapat ett helt nytt begrepp och en helt ny funktion – Bridge Management.

Läs mer

Bookmark and Share

Fördel Baltikum

2013-01-09

Samarbetet med IT-ingenjörerna i Baltikum medför inte bara stora kostnadsfördelar för Baltic Qualitys kunder. Här finns även en mycket gedigen IT-kompetens…

Läs mer

Bookmark and Share

Därför väljer allt fler att anlita Baltic Quality:

2012-12-16
 • Ytterst konkurrenskraftiga priser
 • Starka svenska kundreferenser
 • En väl fungerande nearshore model
 • Leverans direkt på plats hos kunden och/eller från Baltikum
 • Geografisk närhet till Baltikum
 • Svenskt management på plats i Baltikum och i Sverige
 • Engelskspråkiga konsulter
 • Läs mer

  Bookmark and Share

  Nyheter från Baltikum

  2014-03-05

  Korta nyheter på engelska som bland annat handlar om att H&M öppnar i Lettland, Litauen vill införa Euro 2015, Lettland inför ekonomiskt stöd till unga familjer, billigaste publika färdmedel i Europa finns i Riga och Tallin, ekonomiska tillväxten ökar Estland, optimistisk syn på tillväxten i Lettland och arbetslösheten stabiliserad i Lettland.

  Läs mer

  Bookmark and Share

  Din närmaste nearshore-leverantör

  2012-11-16

  Baltic Quality är ett svenskt nearshore företag som erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling samt implementation, förvaltning och test av IT-system. Samtliga uppdrag genomförs med svenskt affärsstöd och med svenska kvalitetskrav och normer. Verksamheten styrs från Stockholm men vi har även kontor i Riga, Vilnius samt i Tallinn.

  Läs mer

  Bookmark and Share

  Rätt DNA för e-learning

  2012-10-16

  Med den kompetens som byggts upp i Lettland har e-learning blivit ett hett nischområde för Baltic Quality. Här kan svenska utbildningsföretag få tillgång till verkligt kvalificerad kompetens till mycket konkurrenskraftiga priser. Förutom svenska banker i Lettland, lettiska myndigheter och flygbolag har flera utbildningsföretag i Sverige upptäckt detta, bland andra Lexicon och One Day Interact.

  Läs mer

  Bookmark and Share